Tento „priestor“ sa nachádza v každom z nás. Vo vnútri teba je iný svet. Ak sa ponoríš do jasnosti mysle, do tohto vnútorného priestoru, nikdy neprídeš na koniec cesty, ktorá ti bude odhaľovať stále nové a nové veci. To čo ti táto cesta bude odhaľovať, bude pre te...

Americká doktorka Lissi Rankinová vo svojej knihe „Myseľ nad medicínou“ (Mind over Medicine) uvádza štúdiu, ktorá prebehla v San Diegu, ktorej cieľom bolo preskúmať záznamy o smrti u takmer 30.000 Američanov čínskeho pôvodu v porovnaní s náhodne vybranými ľuďmi bielej...

Please reload

Posledné príspevky

April 2, 2019

Please reload

Archív
Please reload

Vyhľadávanie podľa slov