Vizualizácia v športe: tajná „zbraň“ športovcov

Vizualizácia v športe: tajná „zbraň“ športovcov

Dôležitosť vizualizácie v športe

Vizualizácia v športe je zručnosťou.. je to tréningová a pred zápasová zručnosť, často využívaná aj v rámci rozcvičky... Je to zručnosť, ktorú môže každý športovec vylepšovať a mať z nej skutočný osoh.

Či si to uvedomuješ alebo nie, aj tak si prirodzene vizualizuješ určité obrazy počas tréningu alebo zápasu. Každý z nás rozmýšľa v obrazoch. Niektorí športovci si však nezámerne vizualizujú negatívne obrazy v podobe zahodených šancí z minulého zápasu, zranenia, ktoré sa im v minulosti privodili alebo sa im chcú vyhnúť, chyby či prehry, ktoré kedysi zaznamenali.

Práve správne prevedená vizualizácia je podstatnou vecou, ktorá oddeľuje elitných športovcov od tých priemerných. Elitní športovci sú schopní využívať vizualizáciu a taktiež riadenú predstavivosť na zvýšenie ich výkonnosti. Vizualizácia a riadená predstavivosť je neoddeliteľnou súčasťou prípravy TOP športovcov a mnohých Olympijských atlétov, pričom na tejto ceste im pomáhajú športoví psychológovia či mentálni tréneri.

Cieľom riadenej vizualizácie alebo predstavivosti je vedomá kontrola obrazov týkajúcich sa športového výkonu. Jedným z príkladov riadenej vizualizácie je to, keď sa učíš v tréningu nové zručnosti, novú techniku či taktiku. Vtedy si vytváraš obrazy v mysli ako presne by mala byť napr. daná technika prevedená.

Riadená vizualizácia je zámerne vykonávaná predstava ohľadne zručnosti, rutiny alebo samotného výkonu tvojimi očami za účelom naprogramovania tvojho tela na úspech. Avšak športová vizualizácia alebo precítenie pohybov je ďaleko viac ako iba vizuálna skúsenosť. Mnohí športovci uprednostňujú dokonalé precítenie pohybov a v rámci vizualizácie zahŕňajú aj tvz. kinestetickú vizualizáciu.

Michael Phelps je najúspešnejším Olympionikom všetkých čias so ziskom 22 medailí (vrátane 18 zlatých medailí). Olympijské hry v Riu v r. 2016 budú pre Phelpsa už piatimi a keďže chce byť naďalej úspešným, aj v príprave na tieto hry využíva techniku riadenej vizualizácie. Hlavný tréner Phelpsa, Bob Bowman pracuje s ním od čias keď bol ešte Phelps teenager, pričom neoddeliteľnou súčasťou ich tréningov je práve mentálna predstavivosť a riadená vizualizácia.

Bowman vyžaduje od Phelpsa, aby si vždy pred spaním a taktiež po zobudení prehrával v mysli svoje najlepšie závody. Phelps si vizualizuje každý detail a aspekt svojho výkonu, začnúc štartom a končiac oslavou na najvyššom stupni víťazov.

Bowman taktiež využíva techniku vizualizácie aj priamo počas tréningu a tým motivuje Michaela, aby stále posúval hranice svojej výkonnosti nahor.

Bowman je presvedčený o tom, že vizualizácia je jedným z TOP mentálnych nástrojov, ktoré pomáhajú Phelpsovi dosahovať TOP výkony a naďalej víťaziť.

Prečo je vizualizácia a mentálna predstavivosť tak silným nástrojom úspechu?

Počas toho ako si športovci vizualizujú úspešný závod, zápas, či súťaž, v podstate tým stimulujú tie isté partie mozgu, ktoré sú zamestnávané počas toho ako športovec reálne vykoná danú aktivitu.

Vizualizácia v športe alebo mentálna predstavivosť je spôsob prípravy mozgu na úspešný výsledok. Čím viacej si budeš predstavovať svoj úspešný výkon, tým viacej si tvoj mozog vytvára návyk.

Vizualizácia môže byť použitá napr. ako predzápasová rutina. Veľa úspešných TOP športovcov využíva vizualizáciu v rámci prípravy na zápas. Napr. si cielene vizualizujú to čo chcú v zápase robiť, ako presne sa im to darí, mentálne si upevňujú svoje taktické pokyny a tým sa ešte viac stotožňujú so svojou úlohou v zápase, resp. si vopred „prežijú“ herné situácie, ktoré ich v danom zápase môžu postretnúť.

Športovci, ktorí využívajú vizualizáciu sú schopní eliminovať niektoré veci, ktoré majú negatívny dopad na ich predzápasový stres. Keď športovci využívajú vizualizáciu, nie len že si predstavujú konkrétne herné situácie, ale sú schopní aj detailne precítiť tie situácie.

Ak sa chceš viac dozvedieť o tejto silnej mentálnej zručnosti, neváhaj ma kontaktovať. A tak sa zaradíš medzi tých športovcov, ktorí pomocou správnej vizualizácie kontinuálne dosahujú výkony na hranici ich možností!

Obľúbené príspevky
Posts Are Coming Soon
Stay tuned...
Posledné príspevky
Archív
Vyhľadávanie podľa slov
Nasledujte nás
  • Facebook Basic Square
  • YouTube Social  Icon
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square