Sebavedomý pocit vs. pocit neistoty

Možno to bude znieť pre niekoho príliš jednoduché alebo dokonca prekvapujúco. Ak sa chceš však presvedčiť o tom, či napr. tréner, kouč, psychológ, terapeut... atď. skutočne rozumie akým spôsobom funguje naša myseľ, potom sa ho môžeš spýtať nasledujúcu otázku:


Uprednostňuješ sebavedomý pocit pred pocitom neistoty?


Ak je jeho odpoveď kladná, potom uveril ilúzii a doslove mýtu, že určitý stav mysle je lepší ako iný. Ak je jeho odpoveď nie, potom táto osoba skutočne chápe akým spôsobom funguje myseľ...


Inými slovami môžeme povedať, že ľudské prežívanie nie je konštantné, sústavne sa mení. V nezávislosti od toho, čo sa deje okolo nás, sme jednoducho „zostrojení“ tak, že v jeden moment sa cítime extra sebavedomí a ďalší moment sa cítime neisto... Pocit sebavedomia a pocit neistoty sú v podstate dve strany tej istej mince. Našou úlohou či poslaním nie je zámerne vyberať jednu z týchto „strán“.


Kvôli nedorozumenie, že si môžeme vyberať medzi pocitom sebavedomia a pocitom neistoty, stávame sa obeťami, chceme dať do poriadku niečo, čo nebolo nikdy narušené, doslovne pokazené. Obzvlášť mladí ľudia... Počúvajú zo všetkých strán, že sebavedomie je nevyhnutné na to, aby bol človek úspešný, prípadne že pocit neistoty zabíja úspech.


A následne keď sa necítime sebavedomo, hľadáme úľavu v rôznych externých stratégiách, intervenciách.
Nemyslíte si, že je čas na to, aby sa už konečne zastavil tento kruh nedorozumenia?


Náš stav mysle (jednoducho povedaná naša nálada) je stálou premennou. Avšak naša kapacita na to aby sme boli schopní pomáhať, milovať, napredovať, osobnostne rásť.. atď. je nemenná...


Pocit sebaistoty nie je lepší ako pocit neistoty. Oboje sú prirodzené. Oboje sú pre nás určitým vodítkom. Nech sa cítiš akokoľvek, vždy to je OK. Nech to v danej chvíli vyzerá akokoľvek...


Zostaň v „hre“ a skôr ako sa nazdáš, tvoj pocit sa zmení... Dôveruj systému, nehľadaj odpovede vo vonkajšom prostredí...


Všetko je tak ako má byť... 😊
Všetko je tak ako má byť... 😊

Obľúbené príspevky
Posts Are Coming Soon
Stay tuned...
Posledné príspevky
Archív
Vyhľadávanie podľa slov
Nasledujte nás
  • Facebook Basic Square
  • YouTube Social  Icon
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square