Princíp Myšlienky

Základom môjho koučingu je porozumenie princípov, ktoré sa skrývajú za ľudským prežívaním. Princípov, ktoré tu vždy boli, sú, i budú, či si to myslíme alebo nie. Či ich máme radi alebo nie... či tomu veríme alebo nie... presne tak ako napr. princíp gravitácie.


Dnešný krátky príspevok je venovaný práve princípu Myšlienky. Myšlienkou však nemám na mysli naše osobné myslenie, ale Myšlienku ako určitú energiu.
Často mojím klientom vravím, že Myšlienka je niečo čo prichádza a odchádza, niečo čo nemusíme brať príliš vážne. :)


Osobne si predstavujem Myšlienku ako vzduch, ktorí sme schopní precítiť. Myšlienka prichádza, berie na seba určitú formu, potom opäť odchádza, a prichádza nová myšlienka v novej forme- za predpokladu, že jej to dovolíme.


Ľudia často trpia v živote kvôli nedorozumeniu ohľadne spomínaného princípu Myšlienky. Namiesto toho často vnímame naše myslenie príliš vážne nakoľko to "vyzerá" veľmi reálne. Keď sa spojí myšlienka so zmyslami- sme si vedomí života, zažívame realitu. Preto všetko čo si myslíme, aj cítime, a teda to vnímame ako realitu. Pritom to je vo svojej podstate iba Myšlienka, ktorá berie na seba určitú formu. Môžem si napríklad myslieť, že určitá situácia vo mne vyvoláva pocity stresu či úzkosti. Napr. prednášanie pred ľuďmi. Potom to naozaj tak vyzerá, že táto situácia vo mne vyvoláva spomínané negatívne pocity. Preto ako "riešenie" sa vedome snažíme vyhýbať takýmto situáciám. Logicky to znie ako dobré riešenie, za predpokladu, že by to bola pravda... nič však nie je ďalej od pravdy ako tento mylný predpoklad...


Ale ako sa možno správne domnievate, samotná vonkajšia okolnosť nemôže v nás vyvolať pocity stresu, úzkosti... atď. To čo v nás vyvoláva uvedené pocity je Myšlienka v danom čase. A ako sme si už povedali, tá sa vždy mení. A tým sa menia aj naše pocity a teda aj naše vnímanie reality.


Drvivá väčšina osobného rozvoja a seba-pomoci či terapií je zameraná na naše osobné myslenie a na jeho zmenu. Pomocou rôznych externých stratégií, techník a postupov sa snažíme zmeniť náš pohľad na danú externú okolnosť. T.j. že sa v takomto prípade zameriavame na obsah myšlienky, nie na jej prirodzenú podstatu. A v tom vidím ja osobne veľký problém, nakoľko takýto prístup sa nepozerá tým správnym smerom...


Ak si však uvedomíš, že jediná vec, ktorú sme schopní precítiť je Myšlienka-energia, pričom nad touto myšlienkou nemáme kontrolu- prichádza do našej mysli bez akéhokoľvek varovania, potom akékoľvek menenie a potláčanie myšlienky je bezpredmetné a jednoducho nedáva zmysel.


Prirodzenosťou Myšlienky je to, že prichádza a odchádza sama od seba. Bez akejkoľvek intervencie z našej strany.


Ak zbytočne nevstupujeme do tohto myšlienkového procesu, prirodzenosťou mysle je jej jasnosť. Nechaj myšlienky prichádzať a odchádzať, a budeš častejšie tráviť čas v "priestore", ktorý je charakterizovaný jasnosťou, voľnosťou, odolnosťou, skrátka prirodzeným mentálnym zdravím. Čo však mnohí z nás robia je to, že sa prichytíme pri zlom pocite, pripíšeme tento pocit externej okolnosti alebo osobe. Začneme nad tým nevinne rozmýšľať, pretože si myslíme, že odpovede nájdeme v ďalšom myslení.... Práve toto neproduktívne myslenie má za následok to, že sa vzďaľujeme od našej prirodzenej podstaty- a tou je čistá a jasná myseľ. Tá je odpoveďou na všetky naše problémy, starosti či trápenia....


Ak chceš častejšie zažívať dobré pocity (láska, nadšenie, motivácia, istota... atď.), potom nevstupuj do prirodzeného toku Myšlienky ďalším neproduktívnym myslením...


Na koniec si môžeš zodpovedať nasledujúcu otázku:


"Keď zažívaš dobré pocity, keď sa ti v danom dni darí, všetko ide s ľahkosťou: rozmýšľaš nad niečím vedome?" :)

Obľúbené príspevky
Posts Are Coming Soon
Stay tuned...
Posledné príspevky
Archív
Vyhľadávanie podľa slov
Nasledujte nás
  • Facebook Basic Square
  • YouTube Social  Icon
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square