top of page

Priestor nazývaný „DOMOVOM“

V rámci dnešného blogu Vám prinášam krátky úryvok z knihy Model Jasnej Mysle- kľúč k životu bez stresu. Tentokrát sa budeme venovať priestoru, ktorý ja osobne nazývam "domovom".

"V rámci princípu č. 3 obsiahnutého v Modeli Jasnej Mysle sme hovorili o „priestore“, ktorý nazývam DOMOVOM. V tejto kapitole si detailne predstavíme tento „priestor“ nakoľko je v rámci princípov Modelu Jasnej Mysle veľmi kľúčovým a predstavuje neskutočný potenciál, ktorý môže zmeniť tvoj život k lepšiemu. Tento „priestor“ sa nachádza v každom z nás. Vo vnútri teba je iný svet. Ak sa ponoríš do jasnosti mysle, do tohto vnútorného priestoru, nikdy neprídeš na koniec cesty, ktorá ti bude odhaľovať stále nové a nové veci. To čo ti táto cesta bude odhaľovať, bude pre teba povznášajúce a zároveň obohacujúce. Čím viac sa budeš oboznamovať s týmto „priestorom“, intuitívne pochopíš prirodzenú podstatu každého z nás. Pozri sa do seba! To čo hľadáš je dávno v tebe. Vždy to bolo tvojou súčasťou. To čo hľadáš nenájdeš v niečom externom. Ak sa pozrieš do seba (prvý princíp Modelu Jasnej Mysle), univerzálna inteligencia vstúpi do teba a bude ťa viesť tým správnym smerom. Uvedomíš si, že vždy si bol DOMA a nikdy si tento priestor neopustil. Bez vedomého úsilia si v určitej fáze uvedomíš jednotu tohto života. Ty si jeho súčasťou, vždy si ňou bol, aj vždy budeš.


Ak si na hlbšej úrovni uvedomíš spomínané princípy, potom budeš vnímať nasledovné veci:

• V tomto momente máš všetko potrebné, aby si sa zobudil z ilúzie svojho osobného myslenia, ktoré je ovládané tvojim egom. Pričom takýto druh myslenia ti spôsobuje dočasné nešťastie, prípadne zlé pocity.

• Vo vnútri teba sa nachádza priestor, ktorý nie je pod vplyvom limitovaného, podmieneného myslenia.

• Kedykoľvek sa „dotkneš“ tohto priestoru, budeš prežívať lásku a „univerzálnu múdrosť“. Tieto veci nám umožňujú, aby sme oslavovali fakt, že sme nažive. Fakt, že sme ľudské bytosti. Prirodzenou súčasťou toho, že sme ľudské bytosti je to, že máme široké spektrum myšlienok a pocitov, ktoré od seba prichádzajú a odchádzajú. Tento fakt bude naďalej pravdou. Je to ako keby si prežíval všetky formy vnútorného „počasia“. Niekedy svieti slnko inokedy prší.

Foto: Z krstu knihy Model Jasnej Mysle. Krstý otec bol p. Martin Ševela- úspešný futbalový tréner.Každému z nás sa taktiež stáva, že zabúdame, že sme súčasťou niečoho omnoho väčšieho, že sme súčasťou univerzálnej energie. Niekto to nazýva bohom, nekonečnom, iný univerzálnou inteligenciou. Univerzálna energia sa nestará o to, že prežívaš rôzne druhy vnútorného „počasia“. Presne tak isto ako sa obloha nezaujíma o to, či práve prší, či sneží. Miesto nazývané Domovom je priestor, ktorý prijíma všetky ľudské emócie. Z tohto priestoru vnímaš každú jednu myšlienku ako neutrálnu, nič neznamenajúcu, až pokiaľ jej nepridelíš určitú váhu, dôležitosť. Je to presne tak, ako keď sa pozeráš na akékoľvek počasie a žiadnym spôsobom ho nehodnotíš. Napr. „Iba slnko je dobré a nemalo by pršať...“ Všetky druhy počasia sú prítomné, pričom čím viac budeš vnímať neosobnú pravdu ohľadne tohto faktu aj z hľadiska obsahu tvojich myšlienok, tým viac sa budeš cítiť spokojne, vyrovnane a v pohode. Zažívať si rôzne druhy „vnútorného počasia“ je súčasťou nášho života.

Nemusíš bojovať so žiadnymi svojimi emóciami. Čím menej potláčaš svoje emócie, tým viac si v pohode aj uprostred prežívania takých pocitov, ako úzkosť, strach, obavy, neistota, prípadne iné druhy „vnútorného počasia“.


Obľúbené príspevky
Check back soon
Once posts are published, you’ll see them here.
Posledné príspevky
Archív
Vyhľadávanie podľa slov
Nasledujte nás
  • Facebook Basic Square
  • YouTube Social  Icon
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page