Pozitívne pocity sú našou prirodzenou súčasťou

Pri písaní dnešného krátkeho blogu som bol inšpirovaný viacerými podobnými otázkami zo strany mojich klientov ohľadne zdroja našich pocitov.

Väčšina ľudí žije v domnienke, že naše pocity priamo súvisia s našimi vonkajšími okolnosťami, našou finančnou situáciou, našou prácou, úspechmi či slávou.


Od útleho veku je táto ilúzia posilňovaná  (často nevinne) zo strany rodičov, učiteľov, médií... atď. Kedže sa domnievame, že naše pocity sú produktom vonkajších okolností, príde nám maximálne logické, aby sme sa hnali za týmito vonkajšími vecami: peniaze, majetok (hmotné statky), úspech, sláva... atď., nakoľko sa domnievame, že presne tieto atribúty nám prinesú naše šťastie, spokojnosť.. atď. 


Táto ilúzia je kontinuálne živená nedorozumením odkiaľ pochádzajú naše pocity. Naše pocity nie sú v žiadnom prípade spojené s vyššie uvedenými faktormi.


Ak by sme sa napr. pozreli na výšku finančného konta, domnievame sa, že ak by sme viac zarobili, potom by sme už nemali pocity neistoty... ak sa však budem pozerať na peniaze ako na vec, ktorá vo mne môže vyvolať dlhodobé pocity istoty, spokojnosti.. atď., potom neexistuje suma peňazí (napr. mesačný zárobok), ktorý by mi permanentne zaistil všetky spomínané pozitívne pocity...


Prečo to tak jednoducho je? Pretože naše pocity sú 100% produktom myšlienky v danom čase, nie odrazom vonkajších okolností, v tomto kontexte odrazom našej finančnej situácie.


Ak na hlbšej úrovni uvidíš (precítiš), že žiadne vonkajšie okolnosti (vrátane ľudí) nemájú silu v tebe vyvolať akýkoľvek pocit, potom uvidíš to šťastie, istotu a spokojnosť, ktorá ťa oslobodí z tejto ilúzie. Prirodzeným spôsobom budeš vtiahnutý do prítomného okamihu. Precítiš, že tvoje prežívanie života nijako nesúvisí s vonkajšími okolnosťami, aj keď sa ti to bude v mnohých prípadoch tak javiť. Myšlienka prichádza, spojí sa s našim vedomím, a tým pádom zažívame našu subjektívnu realitu. Kedže tento proces sa deje automaticky a veľmi rýchlo, nedokážeme povedať, že preciťujeme naše vlastné myslenie v danom momente, ale pripíšeme naše pocity vonkajším okolnostiam alebo ľuďom. Často hľadáme príčinu našich pocitov v minulosti alebo v budúcnosti. Z toho často pramenia naše pocity neistoty, frustrácie.. atď.


Ak si však na hlbšej úrovni uvedomíme, že 100% nášho prežívania pochádza od momentu do momentu iba z myšlienky, nehľadáme odpovede vo vonkajšom prostredí, v našej minulosti, alebo budúcnosti, potom sme schopní rýchleho návratu do prítomnosti. Tej časovej zóny, ktorá v sebe „skrýva“ všetky pozitívne pocity, od lásky, motivácie, nadšenia, kreativity.. atď.


Vo svojej prirodzenej podstate sme ako malé deti, ktoré si zažívajú širokú škálu pocitov bez akéhokoľvek hodnotenia danej emócie. Deti ešte neanalyzujú svoje pocity, ich analytické myslenie nie je naplno rozvinuté- práve preto väčšinu času trávia v prítomnom okamihu.


Mnohí ľudia, najmä v dnešnej dobe, hľadajú na svoje „problémy“ a emócie, tzv. rýchle riešenia v podobe externých stratégií, techník, či nástrojov. Som presvedčený o tom, že ak robíš akúkoľvek techniku, vo svojej prirodzenej podstate si sa nezmenil. Môže existovať technika, ktorá ti môže krátkodobo pomôcť, ak však prestaneš túto techniku robiť, opäť sa vrátiš ku svojim prirodzeným vzorcom myslenia a správania. Na to, aby boli výsledky permanentné, je potrebné porozumieť veciam na hlbšej úrovni. Nenahradzovať vzorec ďalším vzorcom... Na tom je bohužiaľ založená drvivá väčšina prístupom v rámci súčasného rozmachu osobnostného rozvoja...   Ak je napr. tvoja motivácia k výkonu živená vidinou väčšieho zárobku, potom ani tvoje výkony nebudú uvoľnené, a z dlhodobého hľadiska môže prísť pri takto nastavenej motivácii, k určitému stupňu vyhorenia.Čo ak je to úplne opačne? A síce, že pozitívne pocity sú stále našou súčasťou a k tomu, aby sme k nim mali prístup, nemusíme na mentálnej úrovni nič robiť... tak ako malé dieťa, ktoré nerobí nič preto, aby sa dostalo zo zlej emócie opäť do dobrého pocitu....


Čo ak nás naša pohoda a mentálne zdravie nikdy neopustilo, a je stále našou súčasťou, a je iba potláčané našim osobným myslením, ktoré je živené ilúziou z vonka-dovnútra.... ? Čo ak to je 100% pravda? Ako by sa tvoj život zmenil? Obľúbené príspevky
Posts Are Coming Soon
Stay tuned...
Posledné príspevky
Archív
Vyhľadávanie podľa slov
Nasledujte nás
  • Facebook Basic Square
  • YouTube Social  Icon
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square