Ciele na základe porozumenia z „vnútra-von“

Pomaly (teda u viacerých v tomto období veľmi rýchlo) sa blížime ku koncu roka a mnohí z nás rekapitulujeme a obzeráme sa za míľnikmi roku 2017. Zároveň si stanovujeme ciele a predsavzatia rôzneho druhu do roku 2018.


Napr. „V roku 2018 chcem žiť zdravšie. Chcem začať pravidelne cvičiť. Nebudem sa hádať so svojou „polovičkou“. Chcem zarobiť viac peňazí. Chcem žiť spokojnejší  a produktívnejší život...“atď.

Mnoho ľudí si kladie pred seba výzvy týkajúce sa zlepšenia finančnej situácie či nadobudnutia väčšieho majetku: napr. vyšší zárobok, nové auto, väčší byť či dom... atď.


Často si však pred seba kladieme tieto ciele a výzvy nakoľko sa domnievame, že práve splnením týchto cieľov nadobudneme stále pocity šťastia a spokojnosti. Takýto typ cieľov ja osobne nazývam toxickým cieľom. Napr. „Ak budem zarábať aspoň 5000 Eur mesačne, potom už nebudem pociťovať pocity neistoty“. „Ak si kúpim nové vysnívané auto, potom budem nadšený a sebavedomý“.


Prípadne si kladieme nové výzvy a ciele v oblasti partnerského života: „Ak si konečne nájdem vysnívaného partnera, môj život bude ako v rozprávke“. „Ak konečne stretnem milovanú osobu, môj život bude omnoho ľahší...“.


Všetky tieto vyššie spomínané ciele a sny majú jeden spoločný menovateľ: tým menovateľom je nedorozumenie odkiaľ pochádzajú naše pocity. Domnievame sa, že naše pocity sú produktom vonkajších okolností prípadne osôb. T.j že v takomto prípade vonkajšie okolnosti a osoby určujú chod nášho života...


Je to však skutočne tak? Žijeme život externých okolností? Majú vonkajšie okolnosti a osoby dopad na naše prežívanie života? Existuje všeobecná situácia, ktorá vie v nás vyvolať permanentný pocit?


Moja odpoveď na tieto otázky je jednoznačná: Nikto ani nič v externom prostredí nemá silu, aby v tebe vyvolal akýkoľvek pocit.


Tou jedinou premenou je Myšlienka. Tá určuje chod nášho života. V tomto kontexte si skús predstaviť myšlienku ako určitú kreatívnu energiu, ktorú sme schopní precítiť. Energia, ktorá nadobúda realitu vďaka nášmu vedomiu.


Každá jedna myšlienka však nepôsobí na nás ako myšlienka, ale ako realita, nakoľko myšlienka v spojení s vedomím vždy „berie“ na seba určitú formu. Žijeme život myšlienky, ale domnievame sa, že žijeme život foriem. Presne podľa toho sa riadime aj pri stanovovaní cieľov. Nevinne si myslíme, že splnenie vysnívaných cieľov nám zaručí stály pocit spokojnosti a šťastia.


Nedávno sa ma jeden klient spýtal či si pred seba kladiem určité ciele či výzvy. Doslovne sa ma spýtal kde si predstavujem samého seba za 5 rokov (Mimochodom jedna zo štandardných otázok pri pracovných pohovoroch). Moja odpoveď ho mierne zaskočila: „Momentálne som šťastný a spokojný. A čo resp. kde si predstavujem seba za 5 rokov? Verím, že budem šťastný a spokojný aj za 5 rokov. A je mi v podstate jedno či to bude v tom istom byte, v tom istom aute, resp. v tom istom pracovnom zameraní...“.


Čo je pre teba tým cieľom? Je to vyšší zárobok, väčší dom, luxusné auto?


V tom nevidím najmenší problém! Aj ja osobne si chcem zvyšovať životný štandard, ale nie je to môj primárny cieľ nakoľko viem, že v spomínaných externých veciach sa nenachádza dlhodobé šťastie a spokojnosť. Ak robíš prácu, ktorá ťa napĺňa, všetky spomínané hmotné statky sú v zásade vedľajším produktom toho, čo robíš s láskou.


Ak si pred seba kladieš výzvy typu: Ak dosiahnem „toto“, tak bude môj pocit „takýto“..., pozeráš sa nesprávnym smerom. Naše pocity sú produktom myšlienky v danom čase, nijako nesúvisia s externými faktormi. Aj keď to v mnohých prípadoch tak vyzerá.


Mal si napr. v živote určitý cieľ, ten cieľ si splnil, ale požadovaný pocit z jeho splnenia sa nedostavil? (min. z dlhodobého hľadiska). Presne to je ten typ toxického cieľa.


Neber ma v zlom: je prirodzené si pred seba klásť nové výzvy a ciele. Na tom nie je absolútne nič zlé, práve naopak. Ak si však myslíš, že v splnení týchto cieľov nájdeš permanentný pocit, je to mylný predpoklad.


Ako by vyzeral tvoj život keď vieš, že tvoje pocity nijako nesúvisia s externými okolnosťami prípadne inými osobami? Ako by potom vyzerali tvoje ciele a výzvy na r. 2018?


Veľa ľudí sa domnieva, že ak si pred seba konštantne nekladú nové a nové ciele a výzvy, potom sa môžu uspokojiť a tým pádom, nebudú osobnostne a kariérne napredovať. 


To je presne záver, ktorý je produktom zmýšľania z pozície nášho EGA.


Si schopný omnoho lepších a produktívnejších výsledkov ak v tvojej ceste nestojí nedorozumenie odkiaľ pochádzajú tvoje pocity. Ak sa prirodzene odovzdáš toku života, prejaví sa výrazným spôsobom aj tvoja kreativita a budeš tým pádom schopný robiť veci, o ktorých sa ti možno ani nesnívalo...


Ver mi, máš všetko potrebné na to, aby si sa kedykoľvek zobudil z ilúzie života „z vonka-dovnútra“ a začal žiť život podľa tvojich predstáv...Ak naplno uvidíš, že tvoja hodnota človeka nijako nesúvisí so splnením či nesplnením tvojich cieľov, potom získaš potrebnú slobodu a kreativitu na to, aby si žil spokojný a produktívny život. Ciele sa v takom prípade stanú pre teba nástrojom, určitým vodítkom, nie merítkom hodnoty tvojej osoby, či merítkom kvality tvojho života. :)

Obľúbené príspevky
Posts Are Coming Soon
Stay tuned...
Posledné príspevky
Archív
Vyhľadávanie podľa slov
Nasledujte nás
  • Facebook Basic Square
  • YouTube Social  Icon
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square