top of page

Špičková výkonnosť pochádza z porozumenia

V rámci športovej psychológie a mentálneho koučingu často počúvame o zaručených stratégiách, postupoch, nástrojoch, pred-výkonových rutinách, ktoré majú zaručiť športovcovi optimálnu výkonnosť, zbaviť ho stresu, navodiť mu sebavedomý pocit... a pod.


Osobne to vnímam tak, že akákoľvek externá technika funguje iba náhodne. Ak človek aplikuje akúkoľvek externú stratégiu, techniku, rutinu... atď., vo svojej prirodzenej podstate sa nezmenil.


Ak človek na hlbšej úrovni uvidí (precíti) skutočnú príčinu našich pocitov, porozumenie princípov, ktoré sa skrývajú za našim prežívaním, potom mu aplikácia akejkoľvek intervencie (technika, stratégia, nástroj, rutina...) nedáva zmysel.


Naše pocity kopírujú len a len myšlienku v danom momente. To je jednoducho princíp, ktorý funguje či si to myslíme alebo nie, či tomu veríme alebo nie.. Či sa nám to páči alebo nepáči, tento princíp funguje vždy na 100%.. presne tak ako napr. princíp gravitácie: či tomu veríme, či si to myslíme, resp. či sa nám to páči alebo nepáči, keď pustím voľne predmet z ruky, každý krát padne na zem...


Presne tak isto ako naše pocity sú vždy len a len produktom myšlienky v danom momente. V žiadnom prípade naše pocity nesúvisia s externými okolnosťami, osobami, či dokonca našou minulosťou.


Opakujem, že v mnohých prípadoch sa to môže tak javiť, ale že niečo ešte tak vyzerá, neznamená, že to musí byť pravda... Napr. v minulosti sa ľudia domnievali, že zem je plochá, nakoľko sa to tak naozaj javí.. je to však skutočne tak? :)


Kedže myšlienka sa kontinuálne mení, menia sa aj naše pocity. Preto sa niekedy pozeráš na tú istú externú okolnosť ako na problém, v inom momente sa ti javí táto okolnosť ako výzva, prípadne sa tou okolnosťou vôbec nezapodievaš, nakoľko ti to príde bezpredmetné...


V kontexte športu sa môžeme pozrieť na túto problematiku napr. cez objektív stresu pred výkonom. Mnoho ľudí sa domnieva, že ak sa cítia v strese, nie sú schopní podať optimálny výkon. Pokiaľ však vieš, čo sa skrýva za týmito pocitmi, nedáva ti zmysel, aby si v danom momente praktizoval akúkoľvek externú stratégiu (techniku...) na zmiernenie či potlačenie stresu.


Myšlienka sa mení sama od seba. Čím menej vstupujeme do myšlienkového procesu, tým skôr sa naša myseľ vyčistí (tzv. "samonapravenie"), a sme schopní opäť zažívať pozitívne pocity. Prirodzeným spôsobom sme vtiahnutí do prítomného okamihu.


Žiadny profi športovec, s ktorým so sa stretol mi nikdy nepovedal, že jeho špičkové výkony pochádzali z robenia nejakej externej stratégie, techniky... atď.


A to je práve ten paradox:


Čím menej sa snažíme ovplyvňovať naše pocity, napr. navodzovať si sebavedomý pocit, tým viac času trávime v „priestore“, ktorý je plný nadšenia, sebavedomia, produktivity, efektivity, kreativity... atď.


Naše pocity nevedia nič o našej výkonnosti, nadchádzajúcom zápase, o našej minulosti.. atď.


Naše pocity len kopírujú myšlienku v danom momente. Myšlienka a pocit sú ako dve strany tej istej mince. Kde ide myšlienka, tam ide aj pocit...


Prečo si mám teda umelo navodzovať pozitívne pocity? Pozitívne pocity sú našou prirodzenou súčasťou, len sú prekrývané našim osobným myslením, ktoré často hovorí opak.


Prečo sa mám teda za každú cenu pred výkonom cítiť pozitívne, sebavedome, nadšene? Sebavedomie, tak ako všetky pozitívne pocity je prirodzené pre čistú a jasnú myseľ. A pre to, aby som dosiahol tento stav, nemusím na mentálnej úrovni nič robiť. Presne tak isto ako malé dieťa, ktoré sa nesnaží, aby prežívalo iba pozitívne pocity, napriek tomu podstatnú časť dňa prežíva práve pozitívne pocity, pričom je prirodzeným spôsobom vtiahnuté do prítomnosti. Preto si po väčšinu času užíva aktivitu, v ktorej je v danom momente zahrnuté.


Mnoho mojich klientov z radov profi športovcov mi potvrdzuje fakt, že kedže si uvedomujú to, odkiaľ pochádzajú ich pocity, v žiadnom prípade ich pocity nerozhodujú o ich výkonnosti. Prečo sa mám teda cítiť pred výkonom napr. sebavedomo za každú cenu?


Za svojimi pocitmi nehľadaj vonkajšie okolnosti, svoju minulosť, pripravenosť, osoby v tvojom okolí... atď. Pocity sú priamo „produktom“ myšlienky a dobrá správa je tá, že myšlienka sa vždy mení- a to sama od seba, bez akejkoľvek intervencie z našej strany.


Kedysi som sa domnieval, že špičkové výkony pochádzajú z čistej mysle. Teraz som presvedčený, že špičkové výkony pochádzajú z toho, že sa v danom momente nezapodievam svojimi myšlienkami, jednoducho ich nechám iba plynúť...


Na záver mi dovoľte citovať p. Sydneho Banksa: „Nie je dôležité čo si myslíte, ale fakt, že myslíte...“.Obľúbené príspevky
Check back soon
Once posts are published, you’ll see them here.
Posledné príspevky
Archív
Vyhľadávanie podľa slov
Nasledujte nás
  • Facebook Basic Square
  • YouTube Social  Icon
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page