top of page

Primárna otázka: Kto v skutočnosti sme?

„Čo bude v ďalšej sezóne? Čo ak nepodpíšem novú zmluvu? Budem dostatočne produktívny? Bude ma chcieť tréner do mužstva? Dúfam, že budem na tom zdravotne na 100% ...“.


To je iba zopár príkladov, s ktorými sa (najmä v tomto období) stretávam vo svojej praxi mentálneho trénera pri práci s profesionálnymi športovcami. Mnoho ľudí sa domnieva, že byť profesionálnym športovcom znamená ľahko zarobené peniaze. Väčšina ľudí však nemá ani najmenšie tušenie čo profesionálny šport všetko obnáša, prípadne s akými prekážkami sa športovec na svojej profesionálnej ceste stretáva.


Často prichádzajú ku mne klienti z oblasti profesionálneho športu frustrovaní, hľadajú novú motiváciu, či majú rôzne problémy, nie len v profesionálnom, ale i súkromnom živote. Tak ako každý človek, aj profesionálny športovec má svoje starosti i trápenia.


V rámci môjho koučingu klientom nedávam žiadne externé stratégie, techniky, či nástroje, prípadne konkrétne kroky. Nesnažím sa ich externe motivovať, nakoľko externá motivácia nie je z dlhodobého hľadiska udržateľná. Som presvedčený o tom, že ak klient aplikuje akúkoľvek externú stratégie (techniky, prístup, nástroje, kroky... atď.), vo svojej prirodzenej podstate sa nezmenil.


Základom môjho koučingu je voľný rozhovor, ktorého primárnym cieľom je odpovedať na 2 základné otázky: odkiaľ pochádzajú naše pocity (prežívanie nášho života) a kto v skutočnosti sme.


Práve pri druhej otázke je na tvárach klientov badať určitý stupeň prekvapenia, či dokonca neistoty. Ich odpovede sú sprvoti vedené v takomto duchu: „Veď ja viem kto som! Som profesionálny hokejista... To som JA! Ja potrebujem nakopnúť, potrebujem si viac dôverovať, chcem byť viac motivovaný, dobre naladený... atď.“


Práve v tejto fáze je potrebné byť trpezlivý, nakoľko z môjho pohľadu práve rozhovory na tému „kto v skutočnosti sme“ majú najväčší pozitívny dopad na život mojich klientov. Rád používam prirovnanie ľudskej bytosti k životnej energii (k bohu, spiritu, nekonečnu...).


Faktom je, že sme nažive. Preto sme logicky súčasťou životnej energie- od narodenia až po smrť. Jednoducho nemôžeme byť oddelení od väčšiny.. od zdroja... Toto oddelenie je iba ilúziou, ktorá je vytváraná naším EGOM. V tomto kontexte vnímam EGO ako súbor myšlienok o nás a našom živote, pričom ich vnímame ako pravdu, niečo čo je stále a nemenné. A práve s týmito myšlienkami sme sa stotožnili... Z môjho pohľadu práve tu nastáva problém, nakoľko sme sa identifikovali s aktivitou, ktorá je prechodná.. nič v našom živote nie je stále... všetko sa mení...


Naše EGO je v podstate postavené na 3 „pilieroch“: čo máme, čo robíme, a čo si myslia o nás druhí ľudia. Práve z tohto nastavenia, vnímania života z pozície EGA, pramení časté utrpenie ľudí. Akonáhle nie je naplnený aspoň jeden z týchto pilierov, človek je frustrovaný, vnútorne nenaplnený, často depresívny... atď. Práve preto rozhovory na tému našej skutočnej podstaty, nášho prirodzeného JA pokladám za kľúčové v celom koučingu. Keď klient precitne z ilúzie oddeleného JA (EGA), a zobudí sa do svojej prirodzenej podstaty- nastávajú často transformačné zmeny... Práve toto porozumenie má za následok to, že klient zažíva slobodu, ktorá je tak potrebná na dosahovanie špičkových výkonov.


Sekundárnym produktom tohto porozumenia je to, že klientova výkonnosť sa ustáli, je teda schopný z dlhodobého hľadiska podávať stabilné výkony, stáva sa odolnejším a celkovo spokojnejším človekom.

V žiadnom prípade však mojim primárnym cieľom v koučingu nie je zvyšovať výkonnosť klienta, nakoľko jediný, kto si môže zvýšiť svoju výkonnosť, je samotný klient... :)


Kto teda sme???? Verím, že práve odpovede na túto otázku majú potenciál zmeniť tvoj život k lepšiemu... samozrejme, za predpokladu, že sa klient pozerá tým správnym smerom... :)


Obľúbené príspevky
Check back soon
Once posts are published, you’ll see them here.
Posledné príspevky
Archív
Vyhľadávanie podľa slov
Nasledujte nás
  • Facebook Basic Square
  • YouTube Social  Icon
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page