top of page

MK coaching s.r.o. je spoločnosť, ktorá bola založená v r. 2016. Konateľom a zároveň hlavným mentálnym trénerom je PhDr. Michal Kopčan. 

 

Predmetom činnosti spoločnosti sú konzultačné, poradenské, tréningové a koučovacie služby v oblasti rozvoja ľudských zdrojov.

 

Aktivity spoločnosti boli primárne zamerané na pomoc športovcom na ich ceste za úspechom pomocou stratégií, princípov a techník mentálneho tréningu. Postupne sa tieto obchodné aktivity rozvinuli o pomoc ľuďom za účelom zvyšovania produktivity práce či zlepšovania vzťahov na pracovisku na základe porozumenia tzv. 3 princípov:  myseľ, vedomie, myšlienka.  Postupne sa však základ koučingu opieral o poznanie našej skutočnej podstaty. (Jedná sa o určitú formu sebaspoznávania a porozumemia toho kto sme). 

 

Našou hlavnou pracovnou náplňou a  poslaním je pomáhať ľuďom (športovcom, podnikateľom, deťom... atď.) objaviť v sebe svoje skryté vnútorné zdroje (objaviť svoju skutočnú podstatu) a dosahovať tak lepšie výkony a celkovo žiť spokojnejší a produktívnejší život.

 

 

PhDr.
Michal Kopčan

PhDr. Michal Kopčan je certifikovaný mentálny tréner.

 

Ako bývalý mládežnícky futbalový reprezentant AS Trenčín sa často zaujímal práve o mentálnu stránku prípravy športovca nakoľko práve tejto oblasti sa nevenuje dostatok priestoru v samotnom tréningovom procese.

 

Svoje vysokoškolské štúdium v odbore andragogika (vzdelávanie dospelých) a psychológia vzdelávania ďalej rozvíjal osobným štúdiom v problematike mentálnej prípravy.  Vysokoškolské štúdium ukončil získaním titulu PhDr. Témou jeho rigoróznej práce bol Mentálny a Emocionálny vývoj v dospelosti.

 

Je oficiálne certifikovaný ako mentálny tréner medzinárodnej organizácie mentálnych trénerov (IMGCA) sídliacej v USA (San Jose, California) a tak isto je aj profesionálnym členom tejto federácie.

 

Svoje vzdelanie v oblasti športovej mentálnej prípravy postupne rozširoval o ďalšie oblasti vrátane hypnózy či NLP. Postupne si uvedomoval, že určité "externé" stratégie fungujú iba náhodne, iba do určitej miery. Avšak na jednej z konferencii, ktorá sa konala v Londýne, doslovne narazil na tzv. 3 princípy. Postupne viac a viac objavoval našu skutočnú podstatu a práve porozumenie toho kto sme sa stalo základom Michalovho koučingu.  

Michal je súčasťou viacerých úspešných športových projektov ako napr. Sports connect, Hokejová škola Mariana Gáboríka, Škola futbalu... atď. Dlhodobo spolupracoval s futbalový klubom ŠK Slovan Bratislava. Na  poli profesionálneho športu spolupracoval s HK 32 Liptovský Mikuláš, AS Trenčín, FC Slovan Liberec. Aktuálne spolupracuje s maďarským futbalovým tímom Puskás Akadémia FC, a taktiež so Slovenskou reprezentáciou žien v hádzanej, i Slovenskou reprezentáciou mužov v Malom futbale. 

Pravidelne poskytuje prednášky pre rôzne športové tímy, od detí až po profesionálnych športovcov. Je autorom kníh "Myseľ šampióna"- mentálny sprievodca na ceste za športovým úspechom; "Model Jasnej Mysle"- kľúč k životu bez stresu.

 

Michal má výrazné pracovné skúsenosti z nadnárodnej spoločnosti kde 9r. pracoval na strategickej pozícii, pričom sa okrem obchodných aktivít venoval aj vzdelávaniu zamestnancov.

 

bottom of page