top of page

MK coaching s.r.o. je spoločnosť, ktorá bola založená v r. 2016. Konateľom a zároveň hlavným mentálnym koučom je PhDr. Michal Kopčan. 

Predmetom činnosti spoločnosti sú konzultačné, poradenské, tréningové a koučovacie služby v oblasti rozvoja ľudských zdrojov.

Aktivity spoločnosti boli primárne zamerané na pomoc športovcom na ich ceste za úspechom pomocou stratégií, princípov a techník mentálneho tréningu. Postupne sa tieto obchodné aktivity rozvinuli o pomoc ľuďom s ich psychickým prežívaním, tak isto za účelom zvyšovania produktivity práce či zlepšovania vzťahov na pracovisku. 

 

Našou hlavnou pracovnou náplňou a  poslaním je pomáhať ľuďom (športovcom, podnikateľom, deťom... atď.) objaviť v sebe svoje skryté vnútorné zdroje a dosahovať tak lepšie výkony a celkovo žiť spokojnejší a produktívnejší život.

 

 

PhDr.
Michal Kopčan

PhDr. Michal Kopčan je certifikovaný mentálny kouč, mentor, terapeut, autor, a profesionálny člen Slovenskej Asociácie Koučov.  

Svoje vysokoškolské štúdium v odbore andragogika (vzdelávanie dospelých) a psychológia vzdelávania ďalej rozvíjal osobným štúdiom v problematike mentálnej prípravy.  Vysokoškolské štúdium ukončil získaním titulu PhDr. Témou jeho rigoróznej práce bol Mentálny a Emocionálny vývoj v dospelosti.

Je oficiálne certifikovaný ako mentálny tréner medzinárodnej organizácie mentálnych trénerov (IMGCA) sídliacej v USA (San Jose, California) a tak isto je aj profesionálnym členom tejto federácie.

Je taktiež certifikovaný vo viacerých oblastiach: Mindfullness Stress Reduction; Rapid Resolution Therapy, Základy hypnózy, Naratívna psychoterapia, Oxygen Advantage certification, Breath is life certification, Somatic Experiencing (Basic training), Na tému orientovaná interakcia: psychoterapeutická a psychoedukačná metóda.

Aktuálne je zaradený v dlhodobom psychoterapeutickom výcviku PCA.

Michal je súčasťou viacerých úspešných športových projektov ako napr. Sports connect, Hokejová škola Mariana Gáboríka, Škola futbalu... atď. Dlhodobo spolupracoval s futbalový klubom ŠK Slovan Bratislava. Na  poli profesionálneho športu spolupracoval s HK 32 Liptovský Mikuláš, AS Trenčín, FC Slovan Liberec. Aktuálne spolupracuje s maďarským futbalovým tímom Puskás Akadémia FC, a taktiež so Slovenskou reprezentáciou žien v hádzanej, i Slovenskou reprezentáciou mužov v Malom futbale. 

Pravidelne poskytuje prednášky pre rôzne športové tímy, od detí až po profesionálnych športovcov. Je autorom kníh "Myseľ šampióna"- mentálny sprievodca na ceste za športovým úspechom; "Model Jasnej Mysle"- kľúč k životu bez stresu.

 

Michal má výrazné pracovné skúsenosti z nadnárodnej spoločnosti kde 9r. pracoval na strategickej pozícii, pričom sa okrem obchodných aktivít venoval aj vzdelávaniu zamestnancov.

 

logo-sako-clen_transp.png
bottom of page