top of page

Služby mentálneho trénera 

Pre koho je mentálny tréning určený?

 

Hráč:

Potrebuješ posilniť tvoju mentálnu stránku, aby si dosiahol svoj plný potenciál v tvojom športe?

 

Tréner (manažér):

Si tréner, ktorý sa chce stále zlepšovať a vo svojej trénerskej praxi využívať primeraný mentálny prístup?

 

Rodič:

Si rodič, ktorý si uvedomuje dôležitosť mentálnej prípravy svojho dieťaťa a tým chce zlepšiť jeho športové výkony?

 

Športový tím:

Chcete posunúť celkovú výkonnosť tímu na vyššiu úroveň? (Pracujeme s viacerými špičkovými športovými tímami formou prednášok a následne formou individuálneho koučingu). 

 

 

Akou formou prebieha mentálny tréning?

 

Ako prvá sa realizuje vstupná konzultácia, ktorej cieľom je celkové ohodnotenie klienta a následne spoločné stanovenie cieľov, časového harmonogramu mentálneho tréningu a určenie si samotnej formy mentálneho tréningu.

 

 

Mentálny tréning je možné realizovať týmito spôsobmi:

 

 • Osobne v  kancelárii mentálneho trénera (viď kontaktné údaje)

 • Online formou- skype, Google Hangout, zoom... atď.

 • resp. podľa dohody s klientom

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

 

Novinka: 1.dňový vzdelávací program určený trénerom športových tímov:

Úspešný a produktívny športový tím

 

 

Našimi klientami sú aj zahraniční športovci, t.j. že mentálny tréning je možné naplno realizovať aj v anglickom jazyku. 

 

100820AI6I9458PAFC_NBI_edzes.jpg
bottom of page