top of page

Sila prítomného okamihu

Prítomný okamih je mnohými odborníkmi popisovaný ako moment, kedy si naplno vtiahnutý do aktivity, ktorá práve prebieha.


Osobne pokladám prežívanie prítomnosti za niečo čo sa deje v danom okamihu, predtým ak do procesu vstúpi bežný vzorec nášho myslenia.


Akým spôsobom nás teda naše bežné vzorce myslenia odvracajú od hlbokého prežívania prítomného okamihu?


Je to tým, že sa pomocou sily myšlienky dostávame do minulosti alebo do budúcnosti. Myšlienky sa následne prejavujú v rôznych formách, napr. toxické ciele, obavy, úzkosť, denné snívanie, hodnotenie, zlosť, či nám už dobre známy stres. V tomto zozname by sme mohli pokračovať do nekonečna nakoľko všetko čo vnímame ako realitu pochádza z myšlienky. Z myšlienky, ktorá sa prejavuje v určitej forme.


Dôležité si je uvedomiť, že existuje len a len prítomný okamih. Všetko sa deje iba v prítomnosti. Minulosť aj budúcnosť sú iba ilúziou v našich myšlienkach. Ilúziu, ktorú môžeme zažívať len tu a teraz...


Otestujme si to teda:

Rozmýšľaj teraz nad nejakým príjemným zážitkom z minulosti. 100% prežívanie tohto zážitku sa deje len a len v prítomnosti. Žiadne percento tohto prežívania sa nedeje v minulosti. Teraz si predstav niečo, čo budeš robiť v budúcnosti. 100% prežívanie tejto predstavy sa deje len a len v prítomnosti. Žiadne percento tohto prežívania sa neodohráva v budúcnosti.

Ak prežívaš naplno prítomný okamih, nie si „chytený“ vo svojom vlastnom myslení, ktoré ťa môže viesť do minulosti alebo do budúcnosti.


Ak budeš stále viac a viac objavovať benefity prameniace z modelu Jasnej mysle, budeš sa čoraz viac a viac naplno ocitávať v prítomnom okamihu. Je to určitý stav meditácie, pričom pri tomto stave nemusíš vôbec meditovať.


Kedže v mojej praxi sa často stretávam s profesionálnymi športovcami, v kontexte športu sa tento stav nazývame slovom „flow“. Športovci sú počas výkonu naplno vtiahnutí do procesu, užívajú si danú aktivitu. Tento stav je charakterizovaný jasnosťou mysle a prístupom ku všetkým zdrojom, ktoré v danom momente potrebujú.


Keď nie je zahrnuté v procese osobné, kontaminované myslenie, si naplno vtiahnutý do prítomného okamihu. Automaticky reaguješ na to, čo sa deje okolo teba, pričom si schopný produktívnych a z dlhodobého hľadiska úspešných riešení.


Jasná myseľ predstavuje pre teba viac času!


Častokrát od klientov počúvam, že keď začnú postupne objavovať princípy skrývajúce sa za jasnou mysľou, sú doslovne šokovaní, koľko veľa času im zostáva na rôzne iné aktivity. Tento extra čas pripisujú nasledovným veciam:

 • Prirodzenej eliminácii množstva času, ktorý trávili rozmýšľaním nad svojím vlastným myslením, čas kedy sa zamýšľali nad svojou úzkosťou, obavami... atď.

 • Spoliehanie sa na tzv. intuitívne rozhodnutia, pričom viac času trávia v stave „flow“

 • Voľnejší a nenútený spôsob ako dosahovať výsledky

 • Lepšie nápady a myšlienky, prípadne kreatívne nápady na riešenie rôznych problémov

 • Celkovo lepšia výkonnosť prejavujúca sa vo väčšej produktivite a menšej chybovosti

 • Lepšie a spokojnejšie prežívania dňa nakoľko sa nezapodievajú svojím kontaminovaným osobným myslením


Týmto nechcem v žiadnom prípade povedať, že pol dňa budeš odteraz tráviť na kávičke, či napr. v posilňovni. 😊


Objavíš však priame spojenie medzi prítomným okamihom a tvojou produktivitou, výkonnosť, či správnym načasovaním.


Obľúbené príspevky
Check back soon
Once posts are published, you’ll see them here.
Posledné príspevky
Archív
Vyhľadávanie podľa slov
Nasledujte nás
 • Facebook Basic Square
 • YouTube Social Icon
 • Twitter Basic Square
 • Google+ Basic Square
bottom of page