top of page

Model Jasnej Mysle

V rámci dnešného blogu Vám prinášam krátky úryvok z mojej novej knihy: Model Jasnej Mysle. Stav Jasnej a pokojnej mysle, bez akýchkoľvek stresujúcich prejavov je naším základným nastavením. V tomto momente mi možno nedôveruješ. Je to v poriadku. Zo začiatku som bol tiež voči tomuto konštatovaniu skeptický. Odporúčam ti však, aby si mal naďalej pri čítaní tejto knihy otvorenú myseľ.

Čo myslím v kontexte myšlienky pojmom základné nastavenie? Každý jeden z nás môže zažívať takmer okamžitú úľavu od myslenia vyvolávajúceho stres za predpokladu, že dovolíme myšlienke, aby len „prešla“ cez našu myseľ. Presne podľa toho aká je prirodzenosť myšlienky...


Podľa viacerých výskumov, máme v hlave denne tisíce a tisíce myšlienok (niektoré zdroje uvádzajú cca 50.000 až 100.000 myšlienok denne). Ak nám príde do hlavy myšlienka, ktorá je pre nás neproduktívna, prečo by sme sa mali ňou zapodievať, prípadne ju meniť? Som si istý, že príde nová myšlienka, ktorá mi zmení pocit. (Opakovanie je matka múdrosti, teda nezabúdaj na to, že myšlienka nám vždy vytvára pocit. Pocit je tieňom našich myšlienok...)


„Systém“ je skvelo nastavený. Ak sa nesnažíme umelo pracovať s myšlienkou, vždy príde nová myšlienka, ktorá nám zákonite zmení pocit. Ak sa cíti človek neisto, frustrovane, ba až depresívne, pozitívne myslenie ako stratégia nefunguje. Čo funguje z dlhodobého hľadiska je porozumenie ohľadne charakteru myšlienky. Teraz si predstav, že si oblohou a myšlienky (a teda aj pocity) sú oblakmi, ktoré iba prichádzajú a odchádzajú... Niekedy je na oblohe viac oblakov, inokedy menej... Niekedy je celá obloha zatiahnutá, inokedy je čistá a jasná... a tak isto je to aj s našimi pocitmi... Čo však zostáva nemenné je obloha. Tou oblohou si TY! S oblakmi – myšlienkami a pocitmi nemusíme vedome nič robiť. Zmenia sa sami od seba, to je ich prirodzený charakter.

V minulosti som svojim klientom (najmä z oblasti profi športu) dával za úlohu vytvorenie konkrétnych afirmácií. Ich úlohou bolo napísať si na papier určité slovné spojenia, ktoré v nich majú evokovať určitý pocit. Príklad: „Som sebavedomý, rýchly a spokojný hokejista.“

Takúto afirmáciu mal klient čítať v pravidelných intervaloch za účelom vytvorenia určitého podvedomého návyku. Aká-koľvek externá stratégia, vrátane spomínanej afirmácie, je založená na predpoklade, že naša myseľ(a teda aj my) má určitý problém, ktorý je potrebné riešiť. Teraz ti môžem s istotou povedať, že nie je nič ďalej od pravdy ako tento mylný predpoklad.


Domnievame sa, že naša myseľ funguje odlišne ako naše telo. Ak sa napr. porežeme, nemusí vravieť bunkám, ako zaceliť túto ranu. Telo si s týmto poranením poradí samo. Naša myseľ funguje na tom istom princípe. Osobne tento proces nazývam psychologickým imunitným systémom. Dovoľ svojim myšlienkam, aby prichádzali a odchádzali, bez toho, aby si sa ich snažil akokoľvek zmanipulovať, meniť či potláčať. Prirodzenosťou mysle je jej okamžitý návrat k pokoju. V krátkom čase sa budeš cítiť opäť v „poriadku.“ V tomto kontexte môžeme hovoriť o „návrate“ tvojho mentálneho zdravia. Aj keď nikde a nikdy neodišlo. Je stále našou súčasťou. V ceste stojí iba naše vlastné „znečistené“ osobné myslenie... 

Obľúbené príspevky
Check back soon
Once posts are published, you’ll see them here.
Posledné príspevky
Archív
Vyhľadávanie podľa slov
Nasledujte nás
  • Facebook Basic Square
  • YouTube Social  Icon
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page