top of page

Model Jasnej Mysle

V rámci dnešného blogu Vám opäť prinášam krátky úryvok z mojej novej knihy: Model Jasnej Mysle- kľúč k životu bez stresu.

„Myšlienka tvorí svet a vzápätí „vraví“, ja som to nebola.“ David Bohm

Foto je z krstu knihy. Krstným otcom bol p. Martin Ševela- úspešný futbalový tréner.

Model Jasnej Mysle – prvý princíp: Pri náznaku akéhokoľvek stresu pozoruj na sebe či si schopný svoj pocit prideliť myšlienke v danom momente, nie niečomu, alebo niekomu v externom prostredí. Tvoje pocity nie sú spôsobené tvojim šéfom, tvojimi deťmi, finančnou situáciou, tvojou prácou alebo čímkoľvek iným... Tvoje pocity sú vytvárané len a len na základe myšlienky v danom momente. Aj v prípade, že nie si schopný vidieť spojenie myšlienky a pocitu, dôveruj mi (aspoň na chvíľu) a vedz, že to je presne to, čo sa v akejkoľvek situácií deje. Aj keď to tak v danom momente vôbec nemusí vyzerať. Viem, že to tak mnohokrát vyzerá, že niečo externé spôsobuje naše pocity, v našom kontexte pocity stresu. Nikdy to však tak nebolo, nie je, a ani nebude. Od momentu do momentu cítime len naše vlastné myslenie, nič, čo sa nachádza vo vonkajšom prostredí. Môžeš si to ľahko otestovať na nasledujúcom príklade. Ak máš kedykoľvek tendenciu pripisovať svoje pocity niečomu alebo niekomu vo vonkajšom prostredí, pozeráš sa tým nesprávnym smerom. „Som vystresovaný, pretože „to a to“ spôsobilo „to a to“.


Napr. „Som vystresovaná, pretože moje dieťa práve vylialo pohár džúsu na stôl.“ Tento príklad som použil z jedného telefonického rozhovoru s mojou manželkou, ktorá pôsobila v telefóne značne vystresovane. Svoje pocity stresu nevinne pripísala našej (v tom čase) 1,5 ročnej dcérke. Položme si však otázku: Vec, ktorá ju vystresovala bol rozliaty džús na stole. Ako by však reagovala, keby je u nás návšteva a nechtiac rozleje pohár džúsu náš rodinný priateľ? Predpokladám, že by na neho nekričala, nevyčítala mu to a s najväčšou pravdepodobnosťou by ju táto malá „nehoda“ nedostala pod tlak alebo stres. Namiesto toho by mu rada ponúkla druhý pohár džúsu. Faktom je, že v oboch prípadoch sa jedná o rozliaty džús. Teda situácia je maximálne neutrálna. Jediná správna a vhodná odpoveď na pocity stresu v tomto momente je nasledovná: „Cítim sa v strese, pretože mám momentálne v hlave stresujúce myšlienky. Akceptujem to, nesnažím sa to meniť alebo potláčať. Jednoducho viem, že prežívam svoje vlastné myslenie v čase.“ Takéto uvedomenie zvyčajne vo mne vyvolá úsmevné pocity v danom momente a stavím sa, že podobná reakcia pravdepodobne nastane aj na tvojej strane.

Model Jasnej Mysle – druhý princíp: Druhý princíp je trošku zvláštny, ale o to viac účinný a praktický. „Nič nerob!“ Nemusíš sa obávať svojich pocitov stresu alebo obáv z toho, že máš v danom momente stresujúce myšlienky. Je to úplne v poriadku. Nesnaž sa tieto pocity potláčať, prípadne meniť. Akceptuj ich, doslovne ich prečkaj. Nereaguj na ne. Jednoducho nič nerob. Po jednej prednáške podišiel ku mne jeden z účastníkov a s úsmevom skonštatoval: „Naučte ma, prosím, ako ľudom vravieť, že nemajú nič robiť a ešte vám za to aj zaplatia?!“


Model Jasnej Mysle – tretí princíp: „Ponor sa do jasnosti mysle!“ Keď odídu naše stresujúce myšlienky, pričom oni vždy odídu ak im to dovolíme (to je ich prirodzená podstata), s nimi pominú aj pocity stresu. Nastane jasnosť mysle a s ňou sa spoločne zmenia k lepšiemu aj naše pocity. Automaticky sa ponoríme do jasnosti mysle, ktorá je charakterizovaná pocitmi spokojnosti, lásky, porozumenia, nadšenia... Je to miesto, ktoré je stvorené na lepšie myšlienky, nápady a riešenia na problémy, s ktorými sa stretávame.


Obľúbené príspevky
Check back soon
Once posts are published, you’ll see them here.
Posledné príspevky
Archív
Vyhľadávanie podľa slov
Nasledujte nás
  • Facebook Basic Square
  • YouTube Social  Icon
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page