top of page

Priestor nazývaný „DOMOVOM“

Tento „priestor“ sa nachádza v každom z nás. Vo vnútri teba je iný svet. Ak sa ponoríš do jasnosti mysle, do tohto vnútorného priestoru, nikdy neprídeš na koniec cesty, ktorá ti bude odhaľovať stále nové a nové veci. To čo ti táto cesta bude odhaľovať, bude pre teba povznášajúce a zároveň obohacujúce. Čím viac sa budeš oboznamovať s týmto „priestorom“, intuitívne pochopíš prirodzenú podstatu každého z nás.


Pozri sa do seba! To čo hľadáš je dávno v tebe. Vždy to bolo tvojou súčasťou. To čo hľadáš nenájdeš v niečom externom.


Ak sa pozrieš do seba, univerzálna inteligencia „vstúpi do teba“ a bude ťa viesť tým správnym smerom. Uvedomíš si, že vždy si bol DOMA a nikdy si tento priestor neopustil. Bez vedomého úsilia si v určitej fáze uvedomíš jednotu tohto života. Ty si jeho súčasťou, vždy si ňou bol, aj vždy budeš.


Ak si na hlbšej úrovni uvedomíš spomínané princípy, potom budeš vnímať nasledovné veci:

  • V tomto momente máš všetko potrebné, aby si sa zobudil z ilúzie svojho osobného myslenia, ktoré je ovládané tvojim egom. Pričom takýto druh myslenia ti spôsobuje dočasné nešťastie, prípadne zlé pocity.

  • Vo vnútri teba sa nachádza priestor, ktorý nie je pod vplyvom limitovaného, podmieneného myslenia.

  • Kedykoľvek sa „dotkneš“ tohto priestoru, budeš prežívať lásku a „univerzálnu múdrosť“.

Tieto veci nám umožňujú, aby sme oslavovali fakt, že sme nažive. Fakt, že sme ľudské bytosti. Prirodzenou súčasťou toho, že sme ľudské bytosti je to, že máme široké spektrum myšlienok a pocitov, ktoré od seba prichádzajú a odchádzajú. Tento fakt bude naďalej pravdou. Je to ako keby si prežíval všetky formy vnútorného „počasia“. Niekedy svieti slnko, inokedy prší.


Každému z nás sa taktiež stáva, že zabúdame, že sme súčasťou niečoho omnoho väčšieho, že sme súčasťou univerzálnej energie. Niekto to nazýva bohom, nekonečnom, iný univerzálnou inteligenciou. Univerzálna energia sa nestará o to, že prežívaš rôzne druhy vnútorného „počasia“. Presne tak isto ako sa obloha nezaujíma o to, či práve prší, či sneží.Miesto nazývané "Domovom" je priestor, ktorý prijíma všetky ľudské emócie. Z tohto priestoru vnímaš každú jednu myšlienku ako neutrálnu, nič neznamenajúcu, až pokiaľ jej nepridelíš určitú váhu, dôležitosť. Je to presne tak, ako keď sa pozeráš na akékoľvek počasie a žiadnym spôsobom ho nehodnotíš. Napr. „Iba slnko je dobré a nemalo by pršať...“ Všetky druhy počasia sú prítomné, pričom čím viac budeš vnímať neosobnú pravdu ohľadne tohto faktu aj z hľadiska obsahu tvojich myšlienok, tým viac sa budeš cítiť spokojne, vyrovnane a v pohode. Zažívať si rôzne druhy „vnútorného počasia“ je súčasťou nášho života.


Nemusíš bojovať so žiadnymi svojimi emóciami. Čím menej potláčaš svoje emócie, tým viac si v pohode aj uprostred prežívania takých pocitov, ako úzkosť, strach, obavy, neistota, prípadne iné druhy „vnútorného počasia“.


Ak raz precítiš priestor nazývaný Domovom, potom pripisuješ akejkoľvek emócií menší význam a stáva sa z teba iba pozorovateľ tvojho vnútorného počasia. Z tejto pozície iba sleduješ príliv a odliv svojich pocitov. Je úplne prirodzené zažívať široké spektrum emócií. Keď sa však nachádzaš „doma“, si si vedomý toho, že si súčasťou niečoho omnoho väčšieho, niečoho, o čo sa môžeš vždy oprieť. To ti dodáva sebadôveru, že nech sa deje čokoľvek, si vždy v pohode. Vedomie, že za oblakmi sa vždy nachádza modrá obloha. Slnko a univerzálna energia sú tu vždy prítomné- keď zmiznú oblaky, sú tu vždy pripravené na to, aby opäť žiarili...


Byť „doma“ znamená to, že si uvedomíš presne to, čo sa skrýva za našim každodenným prežívaním.

Vďaka tomuto porozumeniu sme v pokoji pri prežívaní akýchkoľvek emócií, ktoré so sebou prináša náš život. Je to niečo, čomu nemusíš veriť, začneš to však pozorovať sám na sebe. Nesnažím sa ťa o tom presviedčať, jednoducho sa ti snažím iba ukázať ten správny smer, aby si si sám našiel túto pravdu.


Aj princípy nachádzajúce sa v Modeli Jasnej Mysle poukazujú na tento „vnútorný priestor“. Tento priestor je úplne prázdny. A práve v tejto prázdnote sa nachádza široká škála ľudských zážitkov a prežívania, ktoré môžeš vo svojom živote zažívať. V momente, keď je v tvojej mysli minimum osobného myslenia, keď si prirodzeným spôsobom vtiahnutý do prítomného okamihu, si schopný sa intuitívne dostať do tohto priestoru pokoja a vyrovnanosti.


V tomto priestore si schopný detailne vnímať všetky svoje myšlienky, obrazy a pocity. Ak si naplno vtiahnutý do tohto priestoru, aj tvoje sebauvedomenie sa postupne stráca. Stávaš sa súčasťou celku... Nezamýšľaš sa nad svojimi myšlienkami, neexistujú pre teba žiadne koncepty ani presvedčenia. Jednoducho len si, užívaš si svoju vlastnú existenciu. Tvoje vedomie nie je narušené ničím čo „cez teba“ prechádza. Žiadnej myšlienke alebo pocitu nepripisuješ význam, teda toto prežívanie nemá na teba žiadny dopad. Presne tak ako vtáky, ktoré prelietajú cez oblohu, pričom na samotnú oblohu nemajú žiadny vplyv.


Začínaš prežívať slobodu, nakoľko si vytváraš neosobný vzťah so svojimi myšlienkami a pocitmi. Nie si priamo spätý s obsahom svojho prežívania. A presne to je moment, keď si uvedomíš, kto v skutočnosti si. Nie si svojimi myšlienkami! Ak by si bol svojimi myšlienkami, potom nedokážeš povedať, čo si myslíš...

V tomto priestore pociťuješ okrem pocitov spokojnosti, lásky, vyrovnanosti, aj nekonečné množstvo ďalších, kreatívnych a produktívnych nápadov. Ak sa budeš častejšie nachádzať v tomto priestore, budeš automaticky pociťovať vďačnosť za to, že si schopný prežívať všetky ľudské emócie. Uvedomíš si, že tento priestor je tvojím skutočným domovom. A možno aj pri čítaní týchto riadkov si uvedomíš, že to, čo hľadáš bolo vždy tvojou súčasťou... Vitaj DOMA... 😊


PS: E-book Model Jasnej Mysle si môžeš kúpiť na tomto odkaze: https://www.mkcoaching.sk/product-page/e-book-model-jasnej-mysle


Momentálne je tlačená forma vypredaná!Obľúbené príspevky
Check back soon
Once posts are published, you’ll see them here.
Posledné príspevky
Archív
Vyhľadávanie podľa slov
Nasledujte nás
  • Facebook Basic Square
  • YouTube Social  Icon
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page