top of page

Nie si svojimi presvedčeniami

Americká doktorka Lissi Rankinová vo svojej knihe „Myseľ nad medicínou“ (Mind over Medicine) uvádza štúdiu, ktorá prebehla v San Diegu, ktorej cieľom bolo preskúmať záznamy o smrti u takmer 30.000 američanov čínskeho pôvodu v porovnaní s náhodne vybranými ľuďmi bielej rasy spomedzi takmer 400.000 záznamov.


Výsledky štúdie preukázali, že američania čínskeho pôvodu v porovnaní s „bielimi“ ľuďmi zomreli výrazne skôr (v priemere o cca 5 rokov skôr) ak sa u nich nachádzala kombinácia choroby a roku narodenia, ktorý čínska astrológia a čínska medicína považovala za tzv. „predurčený chorobe“.


Placebo efekt (pozitívny dopad na zdravie napriek žiadnej liečbe) a na druhej strane nocebo efekt (negatívny dopad na zdravie napriek žiadnej liečbe) je súčasťou mnohých štúdií a jeho nesporný dopad na zdravie človeka (či už pozitívny alebo negatívny) nemôžeme ignorovať.


Ďalšia štúdia napr. preukazuje, že ak poviete učiteľom, že určité deti v triede sú obzvlášť nadané (šikovné), tieto deti (napriek tomu, že pôvodne boli výsledkovo priemerné) vykazujú výraznejšie zlepšenie v porovnaní s deťmi, o ktorých sa učiteľ domnieval, že sú menej nadané.


Naše presvedčenia doslovne ovládajú náš život, naše zdravie, vzťahy, dokonca ako sme mohli vidieť , niekedy aj čas našej smrti.


Vytvárame si presvedčenia ohľadne nášho sveta, ľudí okolo nás, presvedčenia ohľadne počasia, presvedčenia, ktoré nám vravia čo je dobré (správne) a naopak čo je zlé (nesprávne). Na základe našich presvedčení vnímame samých seba a tak isto aj „vonkajší“ svet. Naše presvedčenia však nevnímame ako presvedčenia (súbor myšlienok), ale ako pravdu... A kedže sa nám javia ako pravda, majú neskutočnú silu. Nosíme si so sebou presvedčenia o tom kto sme a 100% týchto presvedčení sa nám javí ako pravdivých- nezvratných...


Musí to tak byť, veď to je predsa presvedčenie... :-) Naše presvedčenia vytvárajú realitu, v ktorej žijeme a v ktorej aj umierame.

NAPRIEK TOMU, PRESVEDčENIA NIE Sú TýM, KýM SME V NašEJ PRIRODZENEJ PODSTATE. TýM, KýM NAOZAJ SME...

Nemôžeme byť našimi presvedčeniami, kedže každé jedno presvedčenie sa môže kedykoľvek zmeniť.

Ja som... Ja nie som...

Môžem/dokážem... Nemôžem/nedokážem...

Budem... Nebudem...

Mal by som... Nemusím...


Každý z nás má potenciál na zmenu svojich presvedčení. Ako na to? :-)


Môžeme buď použiť silu vôle (napr. nahradiť jedno presvedčenie za pozitívnejšie presvedčenie). V takomto prípade sa využívajú rôzne techniky, stratégie, postupy, rutiny... atď. Problémom je, ak človek prestane danú techniku (statégiiu, postup...) aplikovať. V takom prípade sa človek vo väčšine prípadov vracia k pôvodnému presvedčeniu, resp. vníma samého seba cez objektív presvedčenia...


Vo svojej praxi poukazujem na fakt, že v našej prirodzenej podstate nie sme v žiadnom prípade našimi konceptami. Sme priestorom kde sa koncepty „rodia“... S novou informáciou, s novým vhľadom (porozumením) sa prirodzeným spôsobom mení pohľad na nás samotných. S novým vhľadom sa pred nami rozprestiera nová realita- nový svet. Nič sa nezmenilo, ale všetko je zrazu iné...


S hlbším porozumením toho, kto sme v našej podstate, resp. ako si vytvárame realitu, presvedčenia, ktoré sa nám javili ako pravda po mnohé roky, sa rozpadávajú ako domček z karát a nezostáva po nich ani stopa...

Pamätajte si, že NIE SME SVOJIMI PRESVEDčENIAMI... Nemôžeme byť niečím, čo je premenlivé...


Comments


Obľúbené príspevky
Check back soon
Once posts are published, you’ll see them here.
Posledné príspevky
Archív
Vyhľadávanie podľa slov
Nasledujte nás
  • Facebook Basic Square
  • YouTube Social  Icon
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page